З д р а в е й т е   л ю б и т е л и   н а   м о т о р и т е!!!

Ние започнахме от ТУК - Road RunnerS - първият мотоклуб в град Козлодуй. Създадохме го през 2004 година. От всички приятели на моторите, минали тези години през клуба, останахме хората, който сформирахме настоящия мотоклуб
Я Д Р Е Н И Т Е

Клубът е ЗАТВОРЕНА, СВОБОДНА, НЕПАРТИЙНА и политически НЕЗАВИСИМА организация! Основната идея е да се развива мотоциклетизма в региона, да се популяризира мототуризма, да се създават партньорства със сходни организации и местните власти и да се промени отношението на обществото към общността на мотористите и мото движението като цяло.